Home

E-mokymosi platformos prezentacija

Šią e-mokymosi platformą sudaro keturi e-mokymosi moduliai:e-mokymosi modulis ugniagesiams gelbėtojams

Kiekvienas modulis susideda iš informacijos, kuri yra specialiai pritaikyta kiekvienai tikslinei grupei. Visa informacija yra suskirstyta į keturias temas: potvyniai, audros, karščio bangos ir atvirų vietovių gaisrai. Kiekviena mokymosi tema yra padalinta į tris dalis: prevencija, pasiruošimas ir atsakas.

E-mokymosi modulis, skirtas pradinių klasių moksleiviams ir vidurinės mokyklos moksleiviams, gali būti panaudotas skirtingai: 

Moksleiviai gali naudotis šia programa individualiai, be mokytojo pagalbos. Jei moksleivis žino, kaip reikia tinkamai naršyti Internete ir kaip naudotis kompiuteriu, jis gali peržiūrėti visą pateiktą medžiagą jam patogiu laiku.

Jei moksleiviai yra labai jauni arba jų IT žinios nėra tokios geros, e-mokymosi platforma gali būti naudojama klasėje, su mokytojo pagalba. Rekomenduojama mokytojams susipažinti su e-mokymosi platformoje esančia mokymosi medžiaga dar prieš pateikiant ją moksleiviams. Tuo atveju, jei moksleiviams kiltų klausimų, mokytojams būtų lengviau atsakyti į juos, jei mokytojas jau būtų susipažinęs su mokomąja medžiaga.

E-mokymosi platforma taip pat yra tinkama ir grupiniam darbui – mokytojas pristato visą medžiagą moksleiviams ir visi drauge susipažįsta su pateikta e-mokymosi medžiaga, įskaitant kiekvienos temos pabaigoje esančias užduotis. Tokiu būdu moksleiviai turi galimybę draugę aptarti temą ir yra labiau įtraukiami į mokymosi procesą.

Praktinės užduotys temų pabaigoje apima pratimus, kurie gali būti atlikti tiek individualiai, tiek dirbant grupėje. Taip pat galima rasti ir užduočių, kurios skirtos darbui porose. Rekomenduojama mokytojams, prieš pateikiant užduotis moksleiviams, susipažinti su jomis. Dauguma užduočių gali būti keičiamos, atsižvelgiant į grupės ar visos mokyklos poreikius. Nepriimkite visko labai rimtai ir jauskitės laisvai, norėdami pakeisti/ modifikuoti vieną ar kitą užduotį. Žodžių paieškos užduotys gali būti atspausdintos. Taip pat moksleiviai gali sukurti savo žodžių paieškos užduotis, naudodami žodžių paieškos generatorių Internete arba tiesiog popierių ir pieštuką.

Dauguma temų turi papildomos informacijos nuorodas į tam tikrus tinklapius. Rekomenduojama moksleiviams naudotis šiomis nuorodomis tam, kad pagilintų savo žinias jau susipažinę su bendra informacija, kuri yra pateikta mokymosi medžiagoje.

E-mokymosi moduliai suaugusiems ir ugniagesiams gelbėtojams yra skirti savišvietai, todėl kiekvienas, norintis susipažinti su gamtinių nelaimių prevencija, parengtimi joms ir atsaku į jas, gali laisvai pasiekti e-mokymosi platformą jam patogiu laiku, išanalizuoti visą pateiktą medžiagą ir pasitikrinti žinias, atsakydamas į klausimus, pateiktus temų pabaigoje.

Ši mokymosi platforma yra nemokama ir nereikalauja jokios registracijos.