Suaugusieji


Šio modulio tikslas – suteikti suaugusiems žinių ir įgūdžių apie prevenciją, pasirengimą ir atsaką į gamtinio pobūdžio ekstremaliąsias situacijas. 

Šis modulis yra suskirstytas į tokias temas: 

1 TEMA: POTVYNIAI 
Tema suteiks suaugusiems žinių ir įgūdžių apie prevenciją, pasirengimą ir atsaką į kylančius potvynius. 

2 TEMA: AUDROS
Tema suteiks suaugusiems žinių ir įgūdžių apie prevenciją, pasirengimą ir atsaką į kylančias audras. 

3 TEMA: KARŠČIO BANGOS
Tema suteiks suaugusiems žinių ir įgūdžių apie prevenciją, pasirengimą ir atsaką į kylančias karščio bangas. 

4 TEMA: ATVIRŲ VIETOVIŲ GAISRAI
Tema suteiks suaugusiems žinių ir įgūdžių apie prevenciją, pasirengimą ir atsaką į kylančius atvirų vietovių gaisrus.

Kiekviena tema yra suskirstyta į tris dalis: 

1 dalis: Prevencija
Poreikis žinoti, su kokiomis grėsmėmis jie gali susidurti savo aplinkoje (vietovėje, kur gyvena, dirba ar nuolat keliauja). 

2 dalis: Pasiruošimas
A- Praktiniai veiksmai/patarimai: poreikis žinoti, kaip jie gali pasiruošti gamtinio pobūdžio ekstremaliajai situacijai. Kokia informacija jiems reikalinga? Kur jie gali rasti šią informaciją? Kaip jie gali geriau pasiruošti, kad išliktų saugūs, kilus gamtinio pobūdžio ekstremaliajai situacijai? 

B- Perspėjimas ir informavimas: poreikis suprasti, kaip ir kokiu būdu suaugusieji gali būti perspėti ir informuoti apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją. Kokie komunikacijos metodai gali būti panaudojami? Kur bendruomenės nariai gali rasti reikiamą informaciją? Kas gali suteikti informacijos ir pagalbos bei kokia informacija ir pagalba gali būti suteikta? 

3 dalis: Reagavimas
A- Praktiniai veiksmai/patarimai: poreikis žinoti, ką daryti ir ko nedaryti, kilus gamtinio pobūdžio ekstremaliajai situacijai. Geriausias patarimas – paruošti Šeimos planą. 

B- Kaip jie gali padėti?: poreikis įgyti žinių apie tai, kas vyksta aplink juos ir jiems artimus žmones, bei kaip pagelbėti kitiems (pavyzdžiui, perduodant informaciją apie kylantį potvynį žmonėms/ kaimynams, kurie to nežino).

C-Saugumas: poreikis žinoti, kaip išlikti saugiam, kilus ekstremaliajai situacijai. Ką suaugusieji turi daryti ir ko nedaryti, kilus potvyniui? Pavyzdžiui, jei vanduo kaupiasi į namo vidų ir jie negali išsigelbėti, jiems reikia pateikti į namo viršutiniame aukšte esančius kambarius.

Kiekviena tema yra suplanuota taip, kad būtų įveikiama per 3 valandas. Šis mokymo modulis užima 12 valandų mokymo apie prevenciją, pasirengimą ir atsaką į gamtinio pobūdžio ekstremaliąsias situacijas suaugusiems.