WIKI

Jei norite prisidėti prie šios platformos mokymosi turinio tobulinimo, Jūs galite parsisiųsti bet kurį iš dokumentų, koreguoti pridedant ar keičiant juose esančią informaciją, tobulinti juos, atsižvelgiant į naujų teisės aktų išleidimą ir atsiųsti atnaujintas versijas elektroniniu paštu, adresu:
projectmanager@e-ppr.eu . Projekto partneriai visa tai peržiūrės, įvertins ir publikuos naujai jau esančioje mokymosi platformoje.