Pradinė mokykla


Šio modulio tikslas – suteikti pradinės mokyklos moksleiviams žinių ir įgūdžių apie prevenciją, pasirengimą ir atsaką į gamtinio pobūdžio ekstremaliąsias situacijas.

Šis modulis yra suskirstytas į tokias temas:

1 TEMA: POTVYNIAI
Tema suteiks pradinės klasės moksleiviams žinių ir įgūdžių apie prevenciją, pasirengimą ir atsaką į kylančius potvynius.

2 TEMA: AUDROS
Tema suteiks pradinės klasės moksleiviams žinių ir įgūdžių apie prevenciją, pasirengimą ir atsaką į kylančias audras.

3 TEMA: KARŠČIO BANGOS
Tema suteiks pradinės klasės moksleiviams žinių ir įgūdžių apie prevenciją, pasirengimą ir atsaką į kylančias karščio bangas.

4 TEMA: ATVIRŲ VIETOVIŲ GAISRAI
Tema suteiks pradinės klasės moksleiviams žinių ir įgūdžių apie prevenciją, pasirengimą ir atsaką į kylančius atvirų vietovių gaisrus.

Kiekviena tema yra suskirstyta į tris dalis:

1 dalis: Prevencija
Poreikis žinoti, kokie pavojai yra ir kokį pavojų jie gali sukelti, t.y. sugebėti identifikuoti teritorijas, kuriose gali kilti gamtinio pobūdžio ekstremalioji situacija.

2 dalis: Pasiruošimas
Poreikis žinoti, kaip tinkamai pasiruošti gamtinio pobūdžio ekstremaliajai situacijai. Kokios informacijos reikia? Kur gali surasti šią informaciją? Kokie pasiruošimo veiksmai yra būtini, kad išliktų saugūs, kilus ekstremaliajai situacijai.

3 dalis: Reagavimas
A- Kas padės?
Poreikis žinoti, kokios organizacijos/ žmonės bus įtraukti į reagavimo, kilus ekstremaliajai situacijai, darbus, ką šios organizacijos/ žmonės darys ir ko nedarys.

B- Saugumas
Poreikis žinoti, kaip išlikti saugiam, kilus ekstremaliajai situacijai. Ką vaikai turi daryti ir ko nedaryti, kilus potvyniui? Pavyzdžiui, jei vanduo kaupiasi į namo vidų ir jie negali išsigelbėti, jiems reikia pateikti į namo viršutiniame aukšte esančius kambarius.
Kiekviena tema yra suplanuota taip, kad būtų išdėstoma per pusantros valandos. Šis mokymo modulis užima 6 valandas mokymo apie prevenciją, pasirengimą ir atsaką į gamtinio pobūdžio ekstremaliąsias situacijas pradinės mokyklos moksleiviams.