Vidurinė mokykla


Šio modulio tikslas – suteikti vidurinės mokyklos moksleiviams žinių ir įgūdžių apie prevenciją, pasirengimą ir atsaką į gamtinio pobūdžio ekstremaliąsias situacijas. 

Šis modulis yra suskirstytas į tokias temas: 

1 TEMA: POTVYNIAI
Tema suteiks vidurinės mokyklos moksleiviams žinių ir įgūdžių apie prevenciją, pasirengimą ir atsaką į kylančius potvynius. 

2 TEMA: AUDROS
Tema suteiks vidurinės mokyklos moksleiviams žinių ir įgūdžių apie prevenciją, pasirengimą ir atsaką į kylančias audras. 

3 TEMA: KARŠČIO BANGOS
Tema suteiks vidurinės mokyklos moksleiviams žinių ir įgūdžių apie prevenciją, pasirengimą ir atsaką į kylančias karščio bangas. 

4 TEMA: ATVIRŲ VIETOVIŲ GAISRAI
Tema suteiks vidurinės mokyklos moksleiviams žinių ir įgūdžių apie prevenciją, pasirengimą ir atsaką į kylančius atvirų vietovių gaisrus.

Kiekviena tema yra suskirstyta į tris dalis: 

1 dalis: Prevencija
Poreikis žinoti, kokie pavojai yra ir kokį pavojų jie gali sukelti, t.y. sugebėti identifikuoti teritorijas, kuriose gali kilti gamtinio pobūdžio ekstremalioji situacija. 

2 dalis: Pasiruošimas
Poreikis žinoti, kaip tinkamai pasiruošti gamtinio pobūdžio ekstremaliajai situacijai. Kokios informacijos reikia? Kur gali surasti šią informaciją? Kokie pasiruošimo veiksmai yra būtini, kad išliktų saugūs, kilus ekstremaliajai situacijai. 

3 dalis: Reagavimas
A- Praktiniai veiksmai: poreikis žinoti, kokių praktinių veiksmų gali imtis; ką daryti ir ko nedaryti, kilus gamtinio pobūdžio ekstremaliajai situacijai. 

B- Kas ir kaip pagelbės?: poreikis žinoti, kokios organizacijos/ žmonės bus įtraukti į reagavimo, kilus ekstremaliajai situacijai, darbus, ką šios organizacijos/ žmonės darys ir ko nedarys. 

C- Saugumas: poreikis žinoti, kaip išlikti saugiam, kilus ekstremaliajai situacijai. Ką vaikai turi daryti ir ko nedaryti, kilus potvyniui? Pavyzdžiui, jei vanduo kaupiasi į namo vidų ir jie negali išsigelbėti, jiems reikia pateikti į namo viršutiniame aukšte esančius kambarius. 

D- Kaip vaikai gali padėti?: poreikis įgyti žinių apie tai, kas vyksta aplink juos ir jiems artimus žmones, bei kaip pagelbėti kitiems (pavyzdžiui, perduodant informaciją apie kylantį potvynį žmonėms/ kaimynams, kurie to nežino).


Kiekviena tema yra suplanuota taip, kad būtų išdėstoma per 3 valandas. Šis mokymo modulis užima 12 valandų mokymo apie prevenciją, pasirengimą ir atsaką į gamtinio pobūdžio ekstremaliąsias situacijas vidurinės mokyklos moksleiviams