Ugniagesiai-gelbėtojai


Šio modulio tikslas – suteikti ugniagesiams gelbėtojams papildomų žinių ir įgūdžių apie prevenciją, pasirengimą ir atsaką į gamtinio pobūdžio ekstremaliąsias situacijas. 

Šis modulis yra suskirstytas į tokias temas: 

1 TEMA: POTVYNIAI
Tema suteiks ugniagesiams gelbėtojams papildomų žinių ir įgūdžių apie prevenciją, pasirengimą ir atsaką į kylančius potvynius. 

2 TEMA: AUDROS
Tema suteiks ugniagesiams gelbėtojams papildomų žinių ir įgūdžių apie prevenciją, pasirengimą ir atsaką į kylančias audras. 

3 TEMA: KARŠČIO BANGOS
Tema suteiks ugniagesiams gelbėtojams papildomų žinių ir įgūdžių apie prevenciją, pasirengimą ir atsaką į kylančias karščio bangas.

4 TEMA: ATVIRŲ VIETOVIŲ GAISRAI
Tema suteiks ugniagesiams gelbėtojams papildomų žinių ir įgūdžių apie prevenciją, pasirengimą ir atsaką į kylančius atvirų vietovių gaisrus.

Kiekviena tema yra suskirstyta į tris dalis: 

1 dalis: Prevencija
Poreikis žinoti, su kokiomis grėsmėmis jie gali susidurti aplinkoje (vietovėje, kur gyvena, dirba ar nuolat keliauja).

2 dalis: Pasiruošimas
A- Praktiniai veiksmai/patarimai: poreikis žinoti, kokius patarimus gali duoti skirtingo amžiaus bendruomenės nariams, kad jie galėtų tinkamai pasiruošti gamtinio pobūdžio ekstremaliosioms situacijoms. 

B- Perspėjimas ir informavimas: poreikis suprasti, kaip ir kokiu būdu bendruomenės nariai gali būti perspėjami apie gresiančią ar susidariusią gamtinio pobūdžio ekstremaliąją situaciją. Kokie perspėjimo ir informavimo metodai gali būti panaudoti? Kur visuomenė gali rasti informaciją? Kas gali padėti ir suteikti informacijos ir kokios pagalbos galima tikėtis? 

3 dalis: Reagavimas
Poreikis žinoti, ką galima daryti ir ko negalima, gresiant ar susidarius gamtinio pobūdžio ekstremaliajai situacijai, ir kaip perduoti šias žinias visuomenei, verslininkams ir pan. 
Poreikis suprasti, kokių veiksmų reikės imtis ir kas bus atsakingas. Taip pat visada yra poreikis praktikuotis veikti pagal numatytus taktinių veiksmų planus. 

Kiekviena tema yra suplanuota taip, kad būtų įveikiama per 12 valandų. Šis mokymo modulis užima 48 valandas mokymo apie prevenciją, pasirengimą ir atsaką į gamtinio pobūdžio ekstremaliąsias situacijas ugniagesiams gelbėtojams.