Pradinė mokykla - Atvirų vietovių gaisrai

Prevencija
Pasiruošimas

Atsakas